Kies Slim. 

Kies Tech.

Nederland heeft gestemd. Een belangrijk moment waarop we richting geven aan de toekomst van de economie en maatschappij.

Verdiep je hier in het belang van techondernemerschap, voor een leefbaar klimaat en bestaanszekerheid.

#KiesSlimKiesTech

Groei of krimp:

wat wordt de economie van de 21e eeuw?

Bekijk hier het verkiezingsdebat van 7 november terug. Met partijleden van BBB, VVD, VOLT, D66, NSC, en GroenLinks/PvdA over de inrichting van de arbeidsmarkt, het gebruik van AI en het verdienen aan transities om impact te kunnen maken.

Lees het laatste nieuws

Vooruitziende blik over tech ontbreekt in verkiezingsprogramma’s

'Er liggen uitdagingen op het gebied van klimaat, mobiliteit en gezondheidszorg. Maar er wordt heel weinig een link gelegd naar de bedrijven die deze verandering kunnen brengen.' Bron: FD

Begrijpt Den Haag wel waar techondernemers mee bezig zijn?

Zes politieke partijen gingen met elkaar (en ondernemers) in debat over de vraag: 'Groei of Krimp: wat wordt de economie van de 21ste eeuw?' Innovation Origins volgde het debat.

Waar kan je op letten als je stemt?

Jouw stem maakt het verschil. Maar hoe weet je welk beleid innovatief ondernemerschap ondersteunt? Bekijk de programma's en let op standpunten over technologie, digitalisering en innovatie. Wordt innovatie bijvoorbeeld genoemd als oplossing voor uitdagingen in het klimaat, gezondheidszorg en energie?

Ga naar OpenVerkiezingen.nl en ontdek zelf hoe technologie en innovatie passen binnen de verkiezingsbeloften.

Disclaimer: OpenVerkiezingen.nl is een initiatief van Stichting Open Politiek dat streeft naar meer transparantie in de Nederlandse democratie. Resultaten zijn indicatief; verificatie door de gebruiker is aanbevolen. Techleap moedigt iedereen aan om zelfstandig te onderzoeken en een geïnformeerde keuze te maken.

TNO Innovatiemonitor

Hebben de partijen een langetermijnvisie op innovatie? Zetten ze in op innovatieve oplossingen om maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, stikstof, armoedebestrijding en het versterken van onze economie aan te pakken? TNO zocht het uit. 

Het belang van techondernemerschap voor onze toekomst

Techondernemerschap is belangrijk voor onze economie en samenleving. Het stimuleert innovatie, creëert banen en brengt oplossingen voor de grootste uitdagingen. In alle sectoren zien we nieuwe spelers die ons leven makkelijker, duurzamer en zekerder maken.

Ze voegen waarde toe, juist daar waar het het hardst nodig is. Van het verduurzamen van onze energie, tot het verhogen van efficiëntie in de landbouw en de zorg. De transitie naar een slimme economie is een stap naar zekerheid. Voor ons werk, welzijn, welvaart, en onze veiligheid. Nu en in de toekomst.

Techondernemers over innovatie en hun uitdagingen

Verdienen aan transitities

Om echt impact te kunnen maken binnen de energietransitie, moeten techondernemers als Greener kunnen verdienen aan de transities. Daarvoor is een gelijk speelveld nodig.

Meer ruimte voor AI

Om AI volledig te benutten moeten techondernemers als Source kunnen innoveren zonder alleen te kijken naar de risico’s. Laten we vooral kijken naar wat er wel kan.

Inrichting van de arbeidsmarkt

Techondernemers als Picnic bevinden zich in een nieuwe sector, met oude structuren, CAO’s en denkbeelden. Nieuw werkgeverschap vereist een flexibele benadering. 

Verhalen van techondernemers die zich inzetten voor de grootste uitdagingen van deze tijd

Nederlandse techondernemers nemen het voortouw in het aanpakken van mondiale uitdagingen. Of het nu gaat om de klimaatcrisis, het energieprobleem, drinkwatertekort, voedselonzekerheid of toegang tot zorg. Ontdek hier de mooiste verhalen van deze techondernemers.

Weet wat er speelt en voer de dialoog

PWC: Het onbenut potentieel in de financiering van startups

Nederlandse startups missen de cruciale sprong naar scaleup, vaak door gebrek aan investeringen in de vroege fase. Hoe kunnen ondernemers dit tij keren?

McKinsey: Samenwerken, samen groeien

Europa moet zich verenigen om zijn positie als wereldleider op het gebied van cruciale technologie veilig te stellen. Lees meer over de bevindingen van McKinsey over een betere Europese toekomst.

Blog: Autonomie en welvaart via het opschalen van techondernemerschap

Hoe hebben techondernemers invloed op economische veiligheid en strategische autonomie? En welke rol heeft ons vestigingsklimaat daarbij?

Blog: Opschaling als oplossing voor de grote transities

De klimaatcrisis wacht niet op ons. Maar klimaat hoeft niet alleen een kostenpost te worden. Hoe kunnen we verdienen aan de export van Nederlandse technologie? 

Nieuws & actualiteit

Constantijn van Oranje: 'We zijn duidelijk met andere dingen bezig'

Hoe (niet) aantrekkelijk is Nederland voor AI-startups? Zijn we als Nederlandse ondernemers wel ambitieus genoeg? Lees hier welke rol AI in de verkiezingen speelt. Bron: RTL

Je mag best geld verdienen aan klimaatoplossingen, zegt deze ondernemer

Klimaatverandering bestrijden en winst maken gaan hand in hand met Carbon Equity. Dit ambitieuze fintechplatform leidt investeerders naar groene staal-, batterij-, en plantaardige vleesbedrijven. Bron: VN

Thuiswinkel.org: ‘hervormen arbeidsmarkt nodig’

Volgens veel online ondernemers verandert de arbeidsmarkt, maar blijft het politieke systeem tot nu toe achter. Hoe zorgen we dat technologische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten? Bron: Ecommerce News

We moeten door AI veroorzaakte problemen niet proberen achteraf te repareren

Het gaat dagelijks over AI, en dan met name over de risico’s en de kansen daarvan. Wat de politieke partijen betreft moeten de risico’s zeker niet uitgevlakt worden, maar doet de overheid er goed aan om ook naar de kansen te kijken. Bron: AG Connect

Vooruitziende blik over tech ontbreekt in verkiezingsprogramma’s

'Er liggen uitdagingen op het gebied van klimaat, mobiliteit en gezondheidszorg. Maar er wordt heel weinig een link gelegd naar de bedrijven die deze verandering kunnen brengen.' Bron: FD

Begrijpt Den Haag wel waar techondernemers mee bezig zijn?

Zes politieke partijen gingen met elkaar (en ondernemers) in debat over de vraag: 'Groei of Krimp: wat wordt de economie van de 21ste eeuw?' Innovation Origins volgde het debat.

Innovatiekracht van Nederlandse bedrijven holt achteruit: ‘Een alarmerend signaal’

De innovatiekracht van Nederlandse bedrijven holt achteruit. Efficiëntie verbeteren en quick wins zijn belangrijker dan echt vernieuwen. Lees hier verder. Bron: MT/Sprout

Industrie dreigt concurrentiepositie te verliezen

Nederland moet snel meer investeren in onderzoek en ontwikkeling als het zijn sterke concurrentiepositie wil vasthouden. Lees hier verder. Bron: FD

Deel deze pagina:

 

Digitalisering, technologie en techondernemerschap verdienen meer aandacht in de verkiezingscampagnes. Met deze website nodigt Techleap iedereen uit om zich te verdiepen in het belang van techondernemerschap en innovatie, de standpunten van politieke partijen over een sterk ondernemersklimaat beter te begrijpen en een bewuste keuze te maken.

Kies Slim. Kies Tech. is een initiatief van Techleap.