Pacmed verbetert de kritieke zorg met data-analyse en AI

De zorgsector staat voor enorme uitdagingen, met stijgende kosten en een groeiend tekort aan medische professionals. Dit maakt het steeds moeilijker om patiënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. In dit opzicht speelt technologie een steeds belangrijkere rol. Pacmed Critical is hier een goed voorbeeld van. Deze medische applicatie adviseert artsen bij de behandeling van patiënten op de intensive care door middel van data-analyse en AI.

Pacmed verbetert de kritieke zorg met data-analyse en AI

De zorgsector staat voor enorme uitdagingen, met stijgende kosten en een groeiend tekort aan medische professionals. Dit maakt het steeds moeilijker om patiënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. In dit opzicht speelt technologie een steeds belangrijkere rol. Pacmed Critical is hier een goed voorbeeld van. Deze medische applicatie adviseert artsen bij de behandeling van patiënten op de intensive care door middel van data-analyse en AI.

 

Pacmed Critical is ontwikkeld door drie academici, Willem Herter (31), Hidde Hovenkamp (31) en Wouter Kroese (33). Zij ontmoetten elkaar tijdens de jaarlijks georganiseerde Nationale Denktank. Deze stichting brengt jonge denkers en doeners uit verschillende vakgebieden bij elkaar om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen. 

Tijdens dit traject bleken de drie toekomstige oprichters van Pacmed een gedeelde visie te hebben op het gezonder maken van Nederland met behulp van datatechnologie. Zo ontstond Pacmed Critical, een applicatie die door middel van intelligente data-analyse inzichten haalt uit medische gegevens. Artsen op de intensive care krijgen met deze applicatie advies bij de handeling van nieuwe patiënten. 

Uitdagingen in de zorg
Hidde Hovenkamp studeerde econometrie en specialiseerde zich in data-analyse en Artificial Intelligence (AI). Hij is verantwoordelijk voor het product Pacmed Critical en de technologie erachter. Volgens hem staat de zorg in Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen.

“Nederland vergrijst", zegt Hovenkamp. “Er zijn steeds meer verschillende zorgpatiënten, de medische vraagstukken worden complexer en bovendien is er steeds minder personeel. Wij geloven dat onze technologie kan helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren door dingen slimmer te doen en uiteindelijk ook de druk op het zorgpersoneel te verlagen.

Slimme technologie
Pacmed haalt zijn intelligentie uit historische gegevens van medische behandelingen en uit patiëntendossiers, die allemaal anoniem worden verwerkt. Pacmed maakt inzichtelijk welke behandelingen voor bepaalde patiënten in het verleden het beste werkten, en adviseert artsen bij de behandeling van nieuwe patiënten op de intensive care.

Hovenkamp: “Pacmed geeft artsen voorspellingen van het succespercentage van bepaalde medische behandelingen. Met die informatie kunnen ze sneller en beter geïnformeerd beslissingen nemen over het te volgen traject.” 

Intensive care
Hij legt uit dat Pacmed Critical in de eerste instantie bedoeld is voor de intensive care. Hier liggen namelijk de meest zieke patiënten en er wordt van minuut tot minuut data verzameld: 

“Er zijn allerlei gegevens over vitale functies die continu worden gemonitord. Het is lastiger voor mensen om daar patronen in te zien, maar slimme algoritmes kunnen daar wel veel bruikbare informatie uit halen. En daarmee kunnen artsen beter de juiste behandeling voor hun patiënten bepalen, maar ook beter voorspellen wanneer ze veilig van de intensive care ontslagen kunnen worden.” 
 
Pacmed wordt nu in het Amsterdam UMC (locatie VUmc) gebruikt. Binnenkort gaan nog zo’n tien ziekenhuizen de applicatie gebruiken. 

“We zien nu al veel mooie voorbeelden van goede resultaten van behandeltrajecten waarbij Pacmed Critical is gebruikt", besluit hij. “We leren daar veel van om het product verder te verbeteren. We zijn in Nederland altijd vrij nuchter over ons eigen kunnen, maar we mogen echt trots zijn op dit soort digitale zorgtechnologie. Wij willen Pacmed in de toekomst ook in landen als Engeland en Duitsland gaan leveren, want we zien dat we in Nederland voorlopen als het gaat om digitale technologie in de zorg.

Lees ook